Engineering

Items 41-50 of 494

per page
 1. Satellite Communications, As per AICTE
  Satellite Communications, As per AICTE

  Anil K. Maini, Varsha Agrawal

  INR 709
 2. Micro and Smart Systems, As per AICTE
  Micro and Smart Systems, As per AICTE

  G.K. Ananthasuresh, K.J. Vinoy, S. Gopalakrishnan, K.N. Bhat, V.K. Aatre

  INR 759
 3. Indeterminate Structural Analysis
  Indeterminate Structural Analysis

  Dr. K.U. Muthu, Dr. H. Narendra, Dr. Maganti Janardhana, M. Vijayanand

  INR 795
 4. Basic Structural Analysis, 3ed
  Basic Structural Analysis, 3ed

  K.U. Muthu, Azmi Ibrahim, M. Vijayanand, Maganti Janardhana

  INR 625
 5. Signals and Systems, As per AICTE
  Signals and Systems, As per AICTE

  V. Krishnaveni, A. Rajeswari

  INR 709
 6. Fiber - Optic Communication, As per AICTE: Systems and Components
  Fiber - Optic Communication, As per AICTE: Systems..

  Vivekanand Mishra, Sunita P. Ugale

  INR 619
 7. Power Plant Engineering, As per AICTE: Theory and Practice
  Power Plant Engineering, As per AICTE: Theory and ..

  Dipak Kumar Mandal, Somnath Chakrabarti, Arup Kumar Das, Prasanta Kumar Das

  INR 649

Items 41-50 of 494

per page